دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) دانلود

کتاب ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده رم‍ض‍ان‌، م‍ج‍ی‍د در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه – شخص : رم‍ض‍ان‌، م‍ج‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۳۰/۲,‭/ر۸ ب۹,‭۱۳۹۰ ۲.ن

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : آت‍ی‌ ن‍گ‍ر

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۱۹۲ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌,ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,ک‍ارم‍ن‍دان‌ – ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌,ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

شابک : ‭978-964-6004-12-9

شماره مدرک : ک‌۲۴۶۰

دانلود ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), کتاب ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), فایل pdf ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), آثار رم‍ض‍ان‌، م‍ج‍ی‍د, منابع آت‍ی‌ ن‍گ‍ر,م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌,ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,ک‍ارم‍ن‍دان‌ – ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌,ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌, ‭978-964-6004-12-9, نوشته های رم‍ض‍ان‌، م‍ج‍ی‍د

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog