دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز آدی‍ن‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌+م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌نویسنده در انتشارات آدی‍ن‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۶۹,‭/م۴ ر۲۵,‭۱۳۹۲

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : آدی‍ن‍ه‌

سال انتشار : 1392

صفحه شمار : ۵۷۵ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا

شابک : ‭978-964-8313-81-9

شماره مدرک : ک‌۳۳۱۳

دانلود راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌, کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌, فایل pdf راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌, منابع آدی‍ن‍ه‌,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا, ‭978-964-8313-81-9

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog