دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز آدی‍ن‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ = )PMBOK Guid)+م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ = )PMBOK Guid)نویسنده در انتشارات آدی‍ن‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ = )PMBOK Guid)

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۶۹,‭/م۴ ر۲۳,‭۱۳۸۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : آدی‍ن‍ه‌

سال انتشار : 1387

صفحه شمار : ۵۰۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا

شابک : ‭978-964-8313-45-1

شماره مدرک : ک‌۲۸۷۵

دانلود راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ = )PMBOK Guid), کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ = )PMBOK Guid), فایل pdf راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍ره‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ = )PMBOK Guid), منابع آدی‍ن‍ه‌,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا, ‭978-964-8313-45-1

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog