دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز آدی‍ن‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) از راس‍ل‌ – ج‍ون‍ز، ن‍ی‍ل‌+ت‍ح‍ول‌ س‍ازم دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده راس‍ل‌ – ج‍ون‍ز، ن‍ی‍ل‌ در انتشارات آدی‍ن‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه – شخص : راس‍ل‌ – ج‍ون‍ز، ن‍ی‍ل‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۵۸/۸,‭/ر۲ ک۸,‭۱۳۸۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : آدی‍ن‍ه‌

سال انتشار : 1384

صفحه شمار : ۱۱۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌؛۱۱ * ۱۷س‌ م‌

موضوع : ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک : ‭964-8313-18-0

شماره مدرک : ک‌۱۵۶۲

دانلود م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), فایل pdf م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), آثار راس‍ل‌ – ج‍ون‍ز، ن‍ی‍ل‌, منابع آدی‍ن‍ه‌,ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌, ‭964-8313-18-0, نوشته های راس‍ل‌ – ج‍ون‍ز، ن‍ی‍ل‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog