دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز آذرخ‍ش‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ک‍ارگ‍اه‌ از م‍وس‍وی‍ان‌، دانلود

کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ک‍ارگ‍اه‌نویسنده م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا در انتشارات آذرخ‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ک‍ارگ‍اه‌

سرشناسه – شخص : م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TH,‭۴۳۸,‭/م۸ آ۵,‭۱۳۹۱

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : آذرخ‍ش‌

سال انتشار : 1391

صفحه شمار : ۴۰۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ک‍ار و ک‍ارگ‍ران‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک : ‭978-600-5881-50-9

شماره مدرک : ک‌۲۴۴۳

دانلود آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ک‍ارگ‍اه‌, کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ک‍ارگ‍اه‌, فایل pdf آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ک‍ارگ‍اه‌, آثار م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, منابع آذرخ‍ش‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ک‍ار و ک‍ارگ‍ران‌ – م‍دی‍ری‍ت‌, ‭978-600-5881-50-9, نوشته های م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog