دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور Business result. Advanced student’s book+زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج دانلود

کتاب Business result. Advanced student’s bookنویسنده در انتشارات اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : Business result. Advanced student’s book

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭PE,‭۱۱۱۵,‭/گ۴ ب۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور

سال انتشار : ۲۰۱۳م‌ =۱۳۹۲

صفحه شمار : ۱۶۷ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)۲۱* ۲۹س‌ م‌

موضوع : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ – خ‍ارج‍ی‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ – م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌

شابک : ‭978-0-19-476818-4

شماره مدرک : ک‌۳۱۳۰

دانلود Business result. Advanced student’s book, کتاب Business result. Advanced student’s book, فایل pdf Business result. Advanced student’s book, منابع اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ – خ‍ارج‍ی‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ – م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌, ‭978-0-19-476818-4

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog