دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور Business result. elementary student’s book از گ‍ران‍ت‌، دی‍و دانلود

کتاب Business result. elementary student’s bookنویسنده گ‍ران‍ت‌، دی‍وی‍د در انتشارات اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : Business result. elementary student’s book

سرشناسه – شخص : گ‍ران‍ت‌، دی‍وی‍د

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭PE,‭۱۱۱۵,‭/گ۴ ب۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور

سال انتشار : ۲۰۱۳م‌ =۱۳۹۲

صفحه شمار : ۱۲۷ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)۲۱* ۲۹س‌ م‌

موضوع : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ – خ‍ارج‍ی‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ – م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۲۵۸۷

دانلود Business result. elementary student’s book, کتاب Business result. elementary student’s book, فایل pdf Business result. elementary student’s book, آثار گ‍ران‍ت‌، دی‍وی‍د, منابع اش‍ت‍ی‍اق‌ ن‍ور,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ – خ‍ارج‍ی‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ – م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌, نوشته های گ‍ران‍ت‌، دی‍وی‍د

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog