دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌ طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ( م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌) از م‍ان‍و،م‍اری‍س‌+ک‍ام‍پ‍ی‍و دانلود

کتاب طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ( م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌)نویسنده م‍ان‍و،م‍اری‍س‌ در انتشارات ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌ م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ( م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌)

سرشناسه – شخص : م‍ان‍و،م‍اری‍س‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TK,‭۷۸۸۸/۴,‭/م۲ ط۴,‭۱۳۷۴

محل انتشار : م‍ش‍ه‍د

ناشر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌

سال انتشار : 1374

صفحه شمار : ۶۰۲ص‌.: م‍ص‍ور ، ج‍دول‌ ، ن‍م‍ودار

موضوع : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌ – م‍داره‍ا,م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌,طراح‍ی‌ م‍ن‍طق‍ی‌,م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ رق‍م‍ی‌

شابک : ‭964-6342-0-1

شماره مدرک : ک‌۳۴۴۵

دانلود طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ( م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌), کتاب طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ( م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌), فایل pdf طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ( م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌), آثار م‍ان‍و،م‍اری‍س‌, منابع ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌ – م‍داره‍ا,م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌,طراح‍ی‌ م‍ن‍طق‍ی‌,م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ رق‍م‍ی‌, ‭964-6342-0-1, نوشته های م‍ان‍و،م‍اری‍س‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog