دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌ (ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز) ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ در MATLAB از ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌+م‍ت‍ل‍ب‌ (ب‍رن‍ام دانلود

کتاب ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ در MATLABنویسنده ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌ در انتشارات ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌ (ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز) ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ در MATLAB

سرشناسه – شخص : ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭QA,‭۴۰۲/۵,‭/ک۹ فلا۷,‭۱۳۸۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌ (ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز)

سال انتشار : 1391

صفحه شمار : ۱۹۲ص‌.:م‍ص‍ور

موضوع : م‍ت‍ل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ال‍گ‌وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌

شابک : ‭978-600-5237-35-1

شماره مدرک : ک‌۳۳۱۶

دانلود ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ در MATLAB, کتاب ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ در MATLAB, فایل pdf ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ در MATLAB, آثار ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌, منابع ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌ (ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز),م‍ت‍ل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ال‍گ‌وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌, ‭978-600-5237-35-1, نوشته های ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog