دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ Oracle 11g از رزم‍ی‌، س‍ج‍اد+اوراک‍ل‌ (ف‍ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ Oracle 11gنویسنده رزم‍ی‌، س‍ج‍اد در انتشارات ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ Oracle 11g

سرشناسه – شخص : رزم‍ی‌، س‍ج‍اد

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ ر۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۴۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع : اوراک‍ل‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ راب‍طه‌ ای‌

شابک : ‭978-964-377-500-1

شماره مدرک : ک‌۲۶۲۹

دانلود م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ Oracle 11g, کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ Oracle 11g, فایل pdf م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ Oracle 11g, آثار رزم‍ی‌، س‍ج‍اد, منابع ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌,اوراک‍ل‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ راب‍طه‌ ای‌, ‭978-964-377-500-1, نوشته های رزم‍ی‌، س‍ج‍اد

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog