دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ آس‍ی‍ا ب‍س‍ت‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍را دانلود

کتاب ب‍س‍ت‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌نویسنده ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در در انتشارات ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ آس‍ی‍ا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ب‍س‍ت‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌

سرشناسه – شخص : ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۳۰/۲۸,‭/فلا۷۳ ب۵,‭۱۳۸۴

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ آس‍ی‍ا

سال انتشار : 1384

صفحه شمار : ۸۹ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک : ‭964-7684-37-1

شماره مدرک : ک‌۳۰۳۳

دانلود ب‍س‍ت‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌, کتاب ب‍س‍ت‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌, فایل pdf ب‍س‍ت‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌, آثار ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در, منابع ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ آس‍ی‍ا,ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌,م‍دی‍ری‍ت‌, ‭964-7684-37-1, نوشته های ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog