دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ وزن‌ دانلود

کتاب راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ وزن‌نویسنده گ‍ای‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ در انتشارات ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ وزن‌

سرشناسه – شخص : گ‍ای‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TX,‭۳۶۱,‭/و۴ گ۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌

سال انتشار : 1385

صفحه شمار : ۳۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع : ورزش‍ک‍اران‌ – ت‍غ‍ذی‍ه‌,رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌

شابک : ‭964-8131-85-9

شماره مدرک : ک‌۸۵۱

دانلود راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ وزن‌, کتاب راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ وزن‌, فایل pdf راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ وزن‌, آثار گ‍ای‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌, منابع ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌,ورزش‍ک‍اران‌ – ت‍غ‍ذی‍ه‌,رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌, ‭964-8131-85-9, نوشته های گ‍ای‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog