دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ب‍ی‍ش‍ه‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ت‍ص‍وی‍ری‌ CATIA v6 از ه‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا+ دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ت‍ص‍وی‍ری‌ CATIA v6نویسنده ه‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در انتشارات ب‍ی‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ت‍ص‍وی‍ری‌ CATIA v6

سرشناسه – شخص : ه‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TA,‭۳۴۵/۵,‭/ک۲ ه۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ب‍ی‍ش‍ه‌

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۳۷۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع : ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ت‍ی‍ا,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

شابک : ‭978-964-2512-58-4

شماره مدرک : ک‌۱۴۵۱

دانلود م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ت‍ص‍وی‍ری‌ CATIA v6, کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ت‍ص‍وی‍ری‌ CATIA v6, فایل pdf م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ت‍ص‍وی‍ری‌ CATIA v6, آثار ه‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, منابع ب‍ی‍ش‍ه‌,ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ت‍ی‍ا,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر, ‭978-964-2512-58-4, نوشته های ه‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog