دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌ Cause & Effect از آک‍رت‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا+زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ دانلود

کتاب Cause & Effectنویسنده آک‍رت‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا در انتشارات ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : Cause & Effect

سرشناسه – شخص : آک‍رت‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭PE,‭۱۱۲۸,‭/آ۴۷۶ ت۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌

سال انتشار : ۱۳۸۸=۲۰۱۰م‌

صفحه شمار : ۲۹۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۳۳۶۸

دانلود Cause & Effect, کتاب Cause & Effect, فایل pdf Cause & Effect, آثار آک‍رت‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا, منابع ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌, نوشته های آک‍رت‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog