دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Switch 642-813 از ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Switch 642-813نویسنده ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Switch 642-813

سرشناسه – شخص : ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TK,‭۵۱۰۳/۸,‭/ح۵ آ۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۳۲۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع : ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ م‍ج‍ازی‌,م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍خ‍اب‍رات‌ – گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌,گ‍زی‍ن‍ش‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ای‌ (ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‍ا)

شابک : ‭978-600-6021-17-1

شماره مدرک : ک‌۱۹۶۰

دانلود آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Switch 642-813, کتاب آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Switch 642-813, فایل pdf آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Switch 642-813, آثار ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود, منابع خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌,ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ م‍ج‍ازی‌,م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍خ‍اب‍رات‌ – گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌,گ‍زی‍ن‍ش‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ای‌ (ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‍ا), ‭978-600-6021-17-1, نوشته های ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog