دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Primavera 6 ن‍رم‌ اف‍زار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Primavera 6 ن‍رم‌ اف‍زار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌نویسنده ک‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Primavera 6 ن‍رم‌ اف‍زار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌

سرشناسه – شخص : ک‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭T,‭۵۶/۸,‭/ک۴ م۴,‭۱۳۸۷

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز

سال انتشار : 1387

صفحه شمار : ۴۶۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع : ن‍رم‌ اف‍زار پ‍ری‍م‍اورا ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍روژه‌ ه‍ا (پ‍ی‌۳ ),م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – ن‍رم‌ اف‍زار

شابک : ‭978-600-5237-29-0

شماره مدرک : ک‌۱۴۷۷

دانلود م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Primavera 6 ن‍رم‌ اف‍زار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌, کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Primavera 6 ن‍رم‌ اف‍زار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌, فایل pdf م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Primavera 6 ن‍رم‌ اف‍زار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌, آثار ک‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, منابع خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز,ن‍رم‌ اف‍زار پ‍ری‍م‍اورا ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍روژه‌ ه‍ا (پ‍ی‌۳ ),م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – ن‍رم‌ اف‍زار, ‭978-600-5237-29-0, نوشته های ک‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog