دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز دانشگاه تهران ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ از گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود+م‍ع‍م‍اری‌- س دانلود

کتاب ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌نویسنده گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

سرشناسه – شخص : گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭NA,‭۲۵۲۰,‭/گ۸ ف۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

سال انتشار : 1388

صفحه شمار : ۴۰۰ص‌.: م‍ص‍ور،(ب‍خ‍ش‌ رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌

موضوع : م‍ع‍م‍اری‌- س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌,س‍ازه‌ – پ‍ای‍داری‌

شابک : ‭978-964-03-6021-7

شماره مدرک : ک‌۳۱۹۵

دانلود ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌, کتاب ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌, فایل pdf ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌, آثار گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, منابع دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌,م‍ع‍م‍اری‌- س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌,س‍ازه‌ – پ‍ای‍داری‌, ‭978-964-03-6021-7, نوشته های گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog