دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ از دی‍ت‌، ۱۹۴۱ – دانلود

کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌نویسنده دی‍ت‌، ۱۹۴۱ – در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌

سرشناسه – شخص : دی‍ت‌، ۱۹۴۱ –

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲د۹,‭۱۳۸۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر

سال انتشار : 1380

صفحه شمار : خ‌، ۶۰۵ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ — م‍دی‍ری‍ت‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۲۶۷

دانلود آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌, کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌, فایل pdf آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌, آثار دی‍ت‌، ۱۹۴۱ -, منابع دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر,پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ — م‍دی‍ری‍ت‌, نوشته های دی‍ت‌، ۱۹۴۱ –

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog