دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ از م‍اچ‍وف‍ دانلود

کتاب دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌نویسنده م‍اچ‍وف‍س‍ک‍ی‌، ی‍ان‌ در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌

سرشناسه – شخص : م‍اچ‍وف‍س‍ک‍ی‌، ی‍ان‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TK,‭۱۰۱۰,‭/م۲ د۹,‭۱۳۸۴

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار : 1374

صفحه شمار : ۲ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ب‍رق‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا – پ‍ای‍داری‌,ب‍رق‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا

شابک : ‭964-454-481-1

شماره مدرک : ک‌۲۷۳۲

دانلود دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌, کتاب دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌, فایل pdf دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌, آثار م‍اچ‍وف‍س‍ک‍ی‌، ی‍ان‌, منابع دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌,ب‍رق‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا – پ‍ای‍داری‌,ب‍رق‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا, ‭964-454-481-1, نوشته های م‍اچ‍وف‍س‍ک‍ی‌، ی‍ان‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog