دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍اب‌ … از ک‍رس‍پ‍و م دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍اب‌ …نویسنده ک‍رس‍پ‍و م‍ارک‍ز، آدل‍ف‍و در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍اب‌ …

سرشناسه – شخص : ک‍رس‍پ‍و م‍ارک‍ز، آدل‍ف‍و

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TS,‭۱۹۲,‭/ک۴ م۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌

سال انتشار : 1389

صفحه شمار : ۳۶۱ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر

شابک : ‭978-964-454-212-1

شماره مدرک : ک‌۲۶۳۹

دانلود م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍اب‌ …, کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍اب‌ …, فایل pdf م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍اب‌ …, آثار ک‍رس‍پ‍و م‍ارک‍ز، آدل‍ف‍و, منابع دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌,ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر, ‭978-964-454-212-1, نوشته های ک‍رس‍پ‍و م‍ارک‍ز، آدل‍ف‍و

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog