دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز راه‌ دان‌: س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍وال‌ در ش‍ه‍رداری‌ از ع‍ب‍اس‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا+ش‍ه‍رداری‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و دانلود

کتاب ام‍وال‌ در ش‍ه‍رداری‌نویسنده ع‍ب‍اس‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا در انتشارات راه‌ دان‌: س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ام‍وال‌ در ش‍ه‍رداری‌

سرشناسه – شخص : ع‍ب‍اس‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭KMH,‭۲۹۳۷,‭/ع۲ فلا۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : راه‌ دان‌: س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۲۱۷ص‌.: ج‍دول‌

موضوع : ش‍ه‍رداری‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ش‍ه‍رداری‌ – ای‍ران‌ – ام‍ور م‍ال‍ی‌

شابک : ‭978-600-5950-38-0

شماره مدرک : ک‌۲۹۰۸

دانلود ام‍وال‌ در ش‍ه‍رداری‌, کتاب ام‍وال‌ در ش‍ه‍رداری‌, فایل pdf ام‍وال‌ در ش‍ه‍رداری‌, آثار ع‍ب‍اس‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا, منابع راه‌ دان‌: س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور,ش‍ه‍رداری‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ش‍ه‍رداری‌ – ای‍ران‌ – ام‍ور م‍ال‍ی‌, ‭978-600-5950-38-0, نوشته های ع‍ب‍اس‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog