دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ۳۶ س‍اع‍ت‌ از ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر+م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ دانلود

کتاب آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ۳۶ س‍اع‍ت‌نویسنده ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ۳۶ س‍اع‍ت‌

سرشناسه – شخص : ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۳۱,‭/ب۸۶ آ۸,‭۱۳۷۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

سال انتشار : 1379

صفحه شمار : ۴۵۳ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌

شابک : ‭964-6175-51-1

شماره مدرک : ک‌۱۰۸۴

دانلود آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ۳۶ س‍اع‍ت‌, کتاب آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ۳۶ س‍اع‍ت‌, فایل pdf آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ۳۶ س‍اع‍ت‌, آثار ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر, منابع س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌, ‭964-6175-51-1, نوشته های ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog