دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رد و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌) از دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رد و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌)نویسنده زم‍ردی‍ان‌، اص‍غ‍ر در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رد و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌)

سرشناسه – شخص : زم‍ردی‍ان‌، اص‍غ‍ر

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۵۸/۸,‭/ز۸ م۴,‭۱۳۷۳

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

سال انتشار : 1373

صفحه شمار : [۲۴۸] ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

شابک : ‭978-964-6175-13-6

شماره مدرک : ک‌۲۰۰۳

دانلود م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رد و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌), کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رد و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌), فایل pdf م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رد و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌), آثار زم‍ردی‍ان‌، اص‍غ‍ر, منابع س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌, ‭978-964-6175-13-6, نوشته های زم‍ردی‍ان‌، اص‍غ‍ر

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog