دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

کتاب ب‍ه‍ره‌ وری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍انویسنده ک‍اظم‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ب‍ه‍ره‌ وری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا

سرشناسه – شخص : ک‍اظم‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۵۷,‭/ک۱۷ ب۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

سال انتشار : 1381

صفحه شمار : ه‍ش‍ت‌، ۲۷۲ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ب‍ه‍ره‌ وری‌,ب‍ه‍ره‌ وری‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ب‍ه‍ره‌ وری‌ – ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌

شابک : ‭978-964-459-644-5

شماره مدرک : ک‌۲۱۸۱

دانلود ب‍ه‍ره‌ وری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا, کتاب ب‍ه‍ره‌ وری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا, فایل pdf ب‍ه‍ره‌ وری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آن‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا, آثار ک‍اظم‍ی‌، ع‍ب‍اس‌, منابع س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌,ب‍ه‍ره‌ وری‌,ب‍ه‍ره‌ وری‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ب‍ه‍ره‌ وری‌ – ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌, ‭978-964-459-644-5, نوشته های ک‍اظم‍ی‌، ع‍ب‍اس‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog