دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز س‍رآم‍د راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ OHSAS:18002نویسنده در انتشارات س‍رآم‍د ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ OHSAS:18002

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭RC,‭۹۶,‭/ر۲۵,‭۱۳۸۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : س‍رآم‍د

سال انتشار : 1389

صفحه شمار : ۱۰۳ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار؛۱۹/۵ * ۹س‌ م‌

موضوع : ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – ارزش‍ی‍اب‍ی‌

شابک : ‭978-600-5501-15-5

شماره مدرک : ک‌۲۱۷۲

دانلود راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ OHSAS:18002, کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ OHSAS:18002, فایل pdf راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ OHSAS:18002, منابع س‍رآم‍د,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – ارزش‍ی‍اب‍ی‌, ‭978-600-5501-15-5

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog