دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ Iron and Steel+آه‍ن‌ – آل‍م‍ان‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍د دانلود

کتاب Iron and Steelنویسنده در انتشارات ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : Iron and Steel

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TA,‭۴۶۵,‭/آ۹,‭۱۳۷۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار : ۱۳۷۹= ۲۰۰۰ م‌

صفحه شمار : ۵ج‌. : ج‍دول‌

موضوع : آه‍ن‌ – آل‍م‍ان‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ف‍ولاد- آل‍م‍ان‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک : ‭3-410-12840-9 v.5

شماره مدرک : ک‌۳۴۴۸

دانلود Iron and Steel, کتاب Iron and Steel, فایل pdf Iron and Steel, منابع ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌,آه‍ن‌ – آل‍م‍ان‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ف‍ولاد- آل‍م‍ان‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا, ‭3-410-12840-9 v.5

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog