دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌ Summit: English for today,s world 2B with workbook از س‍س‍ل‍و، ج‍ دانلود

کتاب Summit: English for today,s world 2B with workbookنویسنده س‍س‍ل‍و، ج‍ون‌ در انتشارات ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : Summit: English for today,s world 2B with workbook

سرشناسه – شخص : س‍س‍ل‍و، ج‍ون‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭PE,‭۱۱۲۸,‭/س۵ س۹۲۲۲,‭۱۳۸۶

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌

سال انتشار : ۱۳۸۶= ۲۰۰۷م‌

صفحه شمار : ۱ج‌. (ش‍م‍اره‌ گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌): م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌ + ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌

شابک : ‭978-964-9912-26-4

شماره مدرک : ک‌۱۷۵۱

دانلود Summit: English for today,s world 2B with workbook, کتاب Summit: English for today,s world 2B with workbook, فایل pdf Summit: English for today,s world 2B with workbook, آثار س‍س‍ل‍و، ج‍ون‌, منابع ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌, ‭978-964-9912-26-4, نوشته های س‍س‍ل‍و، ج‍ون‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog