دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر اس‍ت‍خ‍دام‌ ی‍ک‌ ک‍ارم‍ن‍د از ای‌. ه‍ی‍ل‌، ل‍ی‍ن‍دا+م‍دی‍ری‍ت‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌, دانلود

کتاب اس‍ت‍خ‍دام‌ ی‍ک‌ ک‍ارم‍ن‍دنویسنده ای‌. ه‍ی‍ل‌، ل‍ی‍ن‍دا در انتشارات ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : اس‍ت‍خ‍دام‌ ی‍ک‌ ک‍ارم‍ن‍د

سرشناسه – شخص : ای‌. ه‍ی‍ل‌، ل‍ی‍ن‍دا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HM,‭۵۵۴۹/۵,‭/فلا۵ فلا۵,‭۱۳۸۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر

سال انتشار : 1389

صفحه شمار : ۸۸ص‌

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – اش‍ت‍غ‍ال‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – گ‍زی‍ن‍ش‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – اس‍ت‍خ‍دام‌

شابک : ‭978-600-91765-6-4

شماره مدرک : ک‌۲۰۱۵

دانلود اس‍ت‍خ‍دام‌ ی‍ک‌ ک‍ارم‍ن‍د, کتاب اس‍ت‍خ‍دام‌ ی‍ک‌ ک‍ارم‍ن‍د, فایل pdf اس‍ت‍خ‍دام‌ ی‍ک‌ ک‍ارم‍ن‍د, آثار ای‌. ه‍ی‍ل‌، ل‍ی‍ن‍دا, منابع ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر,م‍دی‍ری‍ت‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – اش‍ت‍غ‍ال‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – گ‍زی‍ن‍ش‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – اس‍ت‍خ‍دام‌, ‭978-600-91765-6-4, نوشته های ای‌. ه‍ی‍ل‌، ل‍ی‍ن‍دا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog