دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز طراح‌ اص‍ول‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ن‍ی‍وم‍ات‍ی‍ک‌ از دپ‍رت‌، ورن‍ر، ۱۹۳۵ -+ دانلود

کتاب اص‍ول‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ن‍ی‍وم‍ات‍ی‍ک‌نویسنده دپ‍رت‌، ورن‍ر، ۱۹۳۵ – در انتشارات طراح‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : اص‍ول‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ن‍ی‍وم‍ات‍ی‍ک‌

سرشناسه – شخص : دپ‍رت‌، ورن‍ر، ۱۹۳۵ –

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TJ,‭۲۱۹,‭/د۲فلا۶,‭۱۳۸۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : طراح‌

سال انتشار : 1380

صفحه شمار : ۲۸۹ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ — ک‍ن‍ت‍رل‌,ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ — اب‍زار و وس‍ای‍ل‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۹۶

دانلود اص‍ول‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ن‍ی‍وم‍ات‍ی‍ک‌, کتاب اص‍ول‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ن‍ی‍وم‍ات‍ی‍ک‌, فایل pdf اص‍ول‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ن‍ی‍وم‍ات‍ی‍ک‌, آثار دپ‍رت‌، ورن‍ر، ۱۹۳۵ -, منابع طراح‌,ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ — ک‍ن‍ت‍رل‌,ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ — اب‍زار و وس‍ای‍ل‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌, نوشته های دپ‍رت‌، ورن‍ر، ۱۹۳۵ –

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog