دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ب‍ دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ب‍ا MATLAB (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا در انتشارات ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ب‍ا MATLAB (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه – شخص : ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭QA,‭۲۹۷,‭/ج۸ آ۸,‭۱۳۸۸ ۲.ن

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۴۲۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : م‍طل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ب‍رق‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – داده‌ پ‍ردازی‌

شابک : ‭978-964-364-829-9

شماره مدرک : ک‌۲۳۶۴

دانلود آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ب‍ا MATLAB (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), کتاب آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ب‍ا MATLAB (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), فایل pdf آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ب‍ا MATLAB (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), آثار ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا, منابع ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌,م‍طل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ب‍رق‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – داده‌ پ‍ردازی‌, ‭978-964-364-829-9, نوشته های ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog