دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ع‍اب‍د: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ] از ک دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ]نویسنده ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌ در انتشارات ع‍اب‍د: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ]

سرشناسه – شخص : ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭T,‭۳۸۵,‭/ک۹۴آ۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ع‍اب‍د: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار : 1383

صفحه شمار : ۲۴۸ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)

موضوع : پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۶۱۱

دانلود آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ], کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ], فایل pdf آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌Power point 2003[پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۳ ], آثار ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌, منابع ع‍اب‍د: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌,پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌, نوشته های ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog