دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ع‍اب‍د آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ پ‍ری‍م‍اورا ای‍ن‍ت‍رپ‍رای‍ز ۶ * Primavera Ecterprise 6 از اح‍م‍ دانلود

کتاب آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ پ‍ری‍م‍اورا ای‍ن‍ت‍رپ‍رای‍ز ۶ * Primavera Ecterprise 6نویسنده اح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ژاد، داوود در انتشارات ع‍اب‍د ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ پ‍ری‍م‍اورا ای‍ن‍ت‍رپ‍رای‍ز ۶ * Primavera Ecterprise 6

سرشناسه – شخص : اح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ژاد، داوود

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭T,‭۵۶/۸,‭/فلا۳۴ آ۸,‭۱۳۸۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ع‍اب‍د

سال انتشار : 1388

صفحه شمار : [۲۲۹] ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – ن‍رم‌ اف‍زار,زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ول‍ی‍د – ن‍رم‌ اف‍زار,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک : ‭978-964-364-933-3

شماره مدرک : ک‌۱۶۷۱

دانلود آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ پ‍ری‍م‍اورا ای‍ن‍ت‍رپ‍رای‍ز ۶ * Primavera Ecterprise 6, کتاب آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ پ‍ری‍م‍اورا ای‍ن‍ت‍رپ‍رای‍ز ۶ * Primavera Ecterprise 6, فایل pdf آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ پ‍ری‍م‍اورا ای‍ن‍ت‍رپ‍رای‍ز ۶ * Primavera Ecterprise 6, آثار اح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ژاد، داوود, منابع ع‍اب‍د,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – ن‍رم‌ اف‍زار,زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ول‍ی‍د – ن‍رم‌ اف‍زار,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا, ‭978-964-364-933-3, نوشته های اح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ژاد، داوود

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog