دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا از ه‍وری‍س‌ ک‍ی‍وی‍چ‌، ای‍گ‍ور، ۱۹۳ دانلود

کتاب ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍انویسنده ه‍وری‍س‌ ک‍ی‍وی‍چ‌، ای‍گ‍ور، ۱۹۳۹ – در انتشارات ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌ ب‍اب‍ل‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا

سرشناسه – شخص : ه‍وری‍س‌ ک‍ی‍وی‍چ‌، ای‍گ‍ور، ۱۹۳۹ –

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭T,‭۵۷/۶,‭/ه۸۶ت۳,‭۱۳۸۰

محل انتشار : ب‍اب‍ل‌

ناشر : ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌

سال انتشار : 1380

صفحه شمار : ۴۵۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌

موضوع : ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا,طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۸۹

دانلود ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا, کتاب ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا, فایل pdf ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا, آثار ه‍وری‍س‌ ک‍ی‍وی‍چ‌، ای‍گ‍ور، ۱۹۳۹ -, منابع ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌,ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا,طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌, نوشته های ه‍وری‍س‌ ک‍ی‍وی‍چ‌، ای‍گ‍ور، ۱۹۳۹ –

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog