دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و زی‍رس‍اخ‍ت‌ ه‍ا در دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ (ه‍ن‍دب‍وک‌ PMBO دانلود

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ و زی‍رس‍اخ‍ت‌ ه‍ا در دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ (ه‍ن‍دب‍وک‌ PMBOK)نویسنده س‍ع‍ی‍دی‌، س‍ان‍از در انتشارات ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍ب‍ان‍ی‌ و زی‍رس‍اخ‍ت‌ ه‍ا در دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ (ه‍ن‍دب‍وک‌ PMBOK)

سرشناسه – شخص : س‍ع‍ی‍دی‌، س‍ان‍از

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭T,‭۵۸/۶,‭/س۶۷ م۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۱۱۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا

شابک : ‭978-600-160-047-0

شماره مدرک : ک‌۲۹۲۳

دانلود م‍ب‍ان‍ی‌ و زی‍رس‍اخ‍ت‌ ه‍ا در دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ (ه‍ن‍دب‍وک‌ PMBOK), کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ و زی‍رس‍اخ‍ت‌ ه‍ا در دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ (ه‍ن‍دب‍وک‌ PMBOK), فایل pdf م‍ب‍ان‍ی‌ و زی‍رس‍اخ‍ت‌ ه‍ا در دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ (ه‍ن‍دب‍وک‌ PMBOK), آثار س‍ع‍ی‍دی‌، س‍ان‍از, منابع ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا, ‭978-600-160-047-0, نوشته های س‍ع‍ی‍دی‌، س‍ان‍از

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog