دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ف‍رارن‍گ‌ اس‍ت‍ان‍دارد ISO 9001:2000 س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌+ک‍ دانلود

کتاب اس‍ت‍ان‍دارد ISO 9001:2000 س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌نویسنده در انتشارات ف‍رارن‍گ‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : اس‍ت‍ان‍دارد ISO 9001:2000 س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TS,‭۱۵۶/۶,‭/فلا ۴۴۳,‭۱۳۸۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ف‍رارن‍گ‌

سال انتشار : 1388

صفحه شمار : ۶۴ص‌

موضوع : ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو۹۰۰۱

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۳۱۵۳

دانلود اس‍ت‍ان‍دارد ISO 9001:2000 س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌, کتاب اس‍ت‍ان‍دارد ISO 9001:2000 س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌, فایل pdf اس‍ت‍ان‍دارد ISO 9001:2000 س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌, منابع ف‍رارن‍گ‌,ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو۹۰۰۱

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog