دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ف‍ن‌ آوران‌ روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ک‍ا دانلود

کتاب روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ک‍ارب‍ردنویسنده ک‍ی‍خ‍ا م‍ق‍دم‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر در انتشارات ف‍ن‌ آوران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ک‍ارب‍رد

سرشناسه – شخص : ک‍ی‍خ‍ا م‍ق‍دم‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TA,‭۱۶۶,‭/ک۹ ر۲,‭۱۳۹۱

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار : 1392

صفحه شمار : ۲۴۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌,ارگ‍ون‍وم‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌

شابک : ‭978-964-2983-89-6

شماره مدرک : ک‌۲۸۶۹

دانلود روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ک‍ارب‍رد, کتاب روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ک‍ارب‍رد, فایل pdf روش‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ک‍ارب‍رد, آثار ک‍ی‍خ‍ا م‍ق‍دم‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر, منابع ف‍ن‌ آوران‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌,ارگ‍ون‍وم‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌, ‭978-964-2983-89-6, نوشته های ک‍ی‍خ‍ا م‍ق‍دم‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog