دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ف‍ن‌ آوران‌ م‍دی‍ری‍ت‌ HSE در ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ از اوس‍ت‍اخ‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ HSE در ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌نویسنده اوس‍ت‍اخ‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌ در انتشارات ف‍ن‌ آوران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ HSE در ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

سرشناسه – شخص : اوس‍ت‍اخ‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TH,‭۳۷۵,‭/فلا۸ م۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار : 1389

صفحه شمار : ۶۰۰ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع : ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ – م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ب‍ه‍داش‍ت‌,ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک : ‭978-964-2983-39-1

شماره مدرک : ک‌۱۴۹۸

دانلود م‍دی‍ری‍ت‌ HSE در ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌, کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ HSE در ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌, فایل pdf م‍دی‍ری‍ت‌ HSE در ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌, آثار اوس‍ت‍اخ‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌, منابع ف‍ن‌ آوران‌,ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ – م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ب‍ه‍داش‍ت‌,ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌, ‭978-964-2983-39-1, نوشته های اوس‍ت‍اخ‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog