دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍رن‍دی‍ز م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ رواب‍ط ک‍ار و ص‍ن‍ع‍ت‌ از م‍ق‍دس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ دانلود

کتاب م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ رواب‍ط ک‍ار و ص‍ن‍ع‍ت‌نویسنده م‍ق‍دس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در انتشارات م‍رن‍دی‍ز م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ رواب‍ط ک‍ار و ص‍ن‍ع‍ت‌

سرشناسه – شخص : م‍ق‍دس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۶۹۷۱,‭/م۲ م۷,‭۱۳۹۰

محل انتشار : م‍ش‍ه‍د

ناشر : م‍رن‍دی‍ز

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۵۲۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا

شابک : ‭978-600-106-132-5

شماره مدرک : ک‌۲۲۷۲

دانلود م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ رواب‍ط ک‍ار و ص‍ن‍ع‍ت‌, کتاب م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ رواب‍ط ک‍ار و ص‍ن‍ع‍ت‌, فایل pdf م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ رواب‍ط ک‍ار و ص‍ن‍ع‍ت‌, آثار م‍ق‍دس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, منابع م‍رن‍دی‍ز,ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا, ‭978-600-106-132-5, نوشته های م‍ق‍دس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog