دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ از ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌+ک‍ی‍ف‍ی‍ دانلود

کتاب ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌نویسنده ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌

سرشناسه – شخص : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۶۲/۱۵,‭/ج۸ ت۷,‭۱۳۸۴

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار : 1384

صفحه شمار : [۸]، ۱۴۳ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – ارزش‍ی‍اب‍ی‌,س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د

شابک : ‭978-964-7300-65-0

شماره مدرک : ک‌۲۰۴۶

دانلود ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌, کتاب ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌, فایل pdf ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌, آثار ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌, منابع م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌,ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ – ارزش‍ی‍اب‍ی‌,س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د, ‭978-964-7300-65-0, نوشته های ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog