دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ از پ‍اک‍دام دانلود

کتاب روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌نویسنده پ‍اک‍دام‍ن‌، رض‍ا در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌

سرشناسه – شخص : پ‍اک‍دام‍ن‌، رض‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭KMH,‭۴۷۹,‭/پ۲ ر۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار : 1387

صفحه شمار : ۱۲، ۳۲۲ ص‌

موضوع : خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ – ای‍ران‌,ای‍ران‌ – س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

شابک : ‭978-964-2841-51-6

شماره مدرک : ک‌۱۴۴۳

دانلود روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌, کتاب روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌, فایل pdf روی‍ک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌, آثار پ‍اک‍دام‍ن‌، رض‍ا, منابع م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌,خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ – ای‍ران‌,ای‍ران‌ – س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌, ‭978-964-2841-51-6, نوشته های پ‍اک‍دام‍ن‌، رض‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog