دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ش‍ر دی‍دار پ‍ارس‍ی‍ان‌ اس‍ت‍ان‍دارد EN 16001:2009+م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌,ان‍رژی‌ – ب‍ازده‍ی‌,م‍دی‍ دانلود

کتاب اس‍ت‍ان‍دارد EN 16001:2009نویسنده در انتشارات ن‍ش‍ر دی‍دار پ‍ارس‍ی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : اس‍ت‍ان‍دارد EN 16001:2009

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان : م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد

رده کنگره : ‭TS,‭۱۵۶/۶,‭/فلا۳۳,‭۱۳۸۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍ش‍ر دی‍دار پ‍ارس‍ی‍ان‌

سال انتشار : 1389

صفحه شمار : ۳۵، ۵۹ ص‌.: ن‍م‍ودار

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌,ان‍رژی‌ – ب‍ازده‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ب‍ه‍ره‌ وری‌ ان‍رژی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۲۱۷۳

دانلود اس‍ت‍ان‍دارد EN 16001:2009, کتاب اس‍ت‍ان‍دارد EN 16001:2009, فایل pdf اس‍ت‍ان‍دارد EN 16001:2009, منابع ن‍ش‍ر دی‍دار پ‍ارس‍ی‍ان‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌,ان‍رژی‌ – ب‍ازده‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ب‍ه‍ره‌ وری‌ ان‍رژی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog