دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ش‍ر رس‍ت‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ از اف‍ت‍خ‍ار، رح‍ی‍م‌+م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌نویسنده اف‍ت‍خ‍ار، رح‍ی‍م‌ در انتشارات ن‍ش‍ر رس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌

سرشناسه – شخص : اف‍ت‍خ‍ار، رح‍ی‍م‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HA,‭۴۰۲۶,‭/فلا۶۷ م۴,‭۱۳۹۱

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍ش‍ر رس‍ت‍ان‌

سال انتشار : 1391

صفحه شمار : ۱۰۰ص‌

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌

شابک : ‭978-600-93155-0-5

شماره مدرک : ک‌۲۸۲۲

دانلود م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌, کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌, فایل pdf م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌, آثار اف‍ت‍خ‍ار، رح‍ی‍م‌, منابع ن‍ش‍ر رس‍ت‍ان‌,م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌, ‭978-600-93155-0-5, نوشته های اف‍ت‍خ‍ار، رح‍ی‍م‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog