دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR [ای‌. وی‌ آر] از س‍ل‍ی‍م‍ی دانلود

کتاب س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR [ای‌. وی‌ آر]نویسنده س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR [ای‌. وی‌ آر]

سرشناسه – شخص : س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TJ,‭۲۲۳,‭/ک۹ س۸,‭۱۳۸۴

محل انتشار : اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر : ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌

سال انتشار : 1384

صفحه شمار : ۱۶، ۴۵۶ ص‌

موضوع : ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ی‌ رق‍م‍ی‌,ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ه‍ا

شابک : ‭964-92527-1-1

شماره مدرک : ک‌۲۱۹۰

دانلود س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR [ای‌. وی‌ آر], کتاب س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR [ای‌. وی‌ آر], فایل pdf س‍اخ‍ت‍ار م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR [ای‌. وی‌ آر], آثار س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌, منابع ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ی‌ رق‍م‍ی‌,ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ه‍ا, ‭964-92527-1-1, نوشته های س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog