دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ش‍ر ق‍طره‌ ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍ دانلود

کتاب ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌نویسنده ک‍ال‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۲۰ – در انتشارات ن‍ش‍ر ق‍طره‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌

سرشناسه – شخص : ک‍ال‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۲۰ –

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭NA,‭۶۸۰,‭/ک۲ت۲,‭۱۳۷۵

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍ش‍ر ق‍طره‌

سال انتشار : 1375

صفحه شمار : ۳۷۴ص‌.: [۱۵] ص‌. ت‍ص‍وی‍ر، م‍ص‍ور

موضوع : م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د — ق‍رن‌۲۰ ,م‍ع‍م‍اری‌ — ت‍اری‍خ‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۲۵۵

دانلود ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌, کتاب ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌, فایل pdf ت‍اری‍خ‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ع‍م‍اری‌: دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آرم‍ان‍ه‍ا در م‍ع‍م‍اری‌ م‍درن‌, آثار ک‍ال‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۲۰ -, منابع ن‍ش‍ر ق‍طره‌,م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د — ق‍رن‌۲۰ ,م‍ع‍م‍اری‌ — ت‍اری‍خ‌, نوشته های ک‍ال‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۲۰ –

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog