دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ش‍ر ک‍اوی‍ان‌ CCNP SWITCH 642-813 Official certification Guide از ه‍اک‍ب‍ی‌، دی‍و+ش‍رک‍ت‌ س‍ی دانلود

کتاب CCNP SWITCH 642-813 Official certification Guideنویسنده ه‍اک‍ب‍ی‌، دی‍و در انتشارات ن‍ش‍ر ک‍اوی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : CCNP SWITCH 642-813 Official certification Guide

سرشناسه – شخص : ه‍اک‍ب‍ی‌، دی‍و

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TK,‭۵۱۰۳/۸,‭/ه۲ س۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍ش‍ر ک‍اوی‍ان‌

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۴۶۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع : ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ک‍و – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ م‍ج‍ازی‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍خ‍اب‍رات‌ – گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌,گ‍زی‍ن‍ش‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ای‌ (ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ه‍ا) – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌

شابک : ‭978-1-58720-243-8

شماره مدرک : ک‌۲۶۸۸

دانلود CCNP SWITCH 642-813 Official certification Guide, کتاب CCNP SWITCH 642-813 Official certification Guide, فایل pdf CCNP SWITCH 642-813 Official certification Guide, آثار ه‍اک‍ب‍ی‌، دی‍و, منابع ن‍ش‍ر ک‍اوی‍ان‌,ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ک‍و – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ م‍ج‍ازی‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍خ‍اب‍رات‌ – گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌,گ‍زی‍ن‍ش‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ای‌ (ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ه‍ا) – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌, ‭978-1-58720-243-8, نوشته های ه‍اک‍ب‍ی‌، دی‍و

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog