دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار ای‍ج‍اد ی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ از وب‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا+خ‍دم‍ات‌ اطلا دانلود

کتاب ای‍ج‍اد ی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌نویسنده وب‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا در انتشارات ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ای‍ج‍اد ی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌

سرشناسه – شخص : وب‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭ZA,‭۳۱۵۷,‭/و۲فلا۷,‭۱۳۸۱

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار

سال انتشار : 1381

صفحه شمار : ۱۸۷ص‌. ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌,اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌,ک‍ت‍اب‍داری‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۶۸۷

دانلود ای‍ج‍اد ی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌, کتاب ای‍ج‍اد ی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌, فایل pdf ای‍ج‍اد ی‍ک‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌, آثار وب‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا, منابع ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار,خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌,اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌,ک‍ت‍اب‍داری‌, نوشته های وب‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog