دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ص‌ آم‍وزش‌ س‍اخ‍ت‌ س‍ای‍ت‌ وب‌ و پ‍ورت‍ال‌ ب‍ا Microsoft office sharepoin دانلود

کتاب آم‍وزش‌ س‍اخ‍ت‌ س‍ای‍ت‌ وب‌ و پ‍ورت‍ال‌ ب‍ا Microsoft office sharepoint serverنویسنده ارج‍م‍ن‍دی‌، دان‍ی‍ال‌ در انتشارات ن‍ص‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍وزش‌ س‍اخ‍ت‌ س‍ای‍ت‌ وب‌ و پ‍ورت‍ال‌ ب‍ا Microsoft office sharepoint server

سرشناسه – شخص : ارج‍م‍ن‍دی‌، دان‍ی‍ال‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۸۵ فلا۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍ص‌

سال انتشار : 1389

صفحه شمار : ۵۲۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار + ی‍ک‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع : م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ش‍رپ‍وی‍ن‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),وب‌ – س‍روره‍ا,ای‍ن‍ت‍ران‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)

شابک : ‭978-964-410-251-6

شماره مدرک : ک‌۲۴۷۲

دانلود آم‍وزش‌ س‍اخ‍ت‌ س‍ای‍ت‌ وب‌ و پ‍ورت‍ال‌ ب‍ا Microsoft office sharepoint server, کتاب آم‍وزش‌ س‍اخ‍ت‌ س‍ای‍ت‌ وب‌ و پ‍ورت‍ال‌ ب‍ا Microsoft office sharepoint server, فایل pdf آم‍وزش‌ س‍اخ‍ت‌ س‍ای‍ت‌ وب‌ و پ‍ورت‍ال‌ ب‍ا Microsoft office sharepoint server, آثار ارج‍م‍ن‍دی‌، دان‍ی‍ال‌, منابع ن‍ص‌,م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ش‍رپ‍وی‍ن‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),وب‌ – س‍روره‍ا,ای‍ن‍ت‍ران‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌), ‭978-964-410-251-6, نوشته های ارج‍م‍ن‍دی‌، دان‍ی‍ال‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog