دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌ آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز ۷ از م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌+وی‍ن‍دوز م دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز ۷نویسنده م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ در انتشارات ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز ۷

سرشناسه – شخص : م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ م۲۵۵,‭۱۳۸۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌

سال انتشار : 1388

صفحه شمار : ۲۵۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع : وی‍ن‍دوز م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک : ‭978-600-5754-04-9

شماره مدرک : ک‌۱۴۳۴

دانلود آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز ۷, کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز ۷, فایل pdf آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ وی‍ن‍دوز ۷, آثار م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌, منابع ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌,وی‍ن‍دوز م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر), ‭978-600-5754-04-9, نوشته های م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog