دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌ آن‍ال‍ی‍ز م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌ ب‍ا ANSYS 12.0 از س‍وای‍ی‌، دانلود

کتاب آن‍ال‍ی‍ز م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌ ب‍ا ANSYS 12.0نویسنده س‍وای‍ی‌، اح‍س‍ان‌ در انتشارات ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌: م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آن‍ال‍ی‍ز م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌ ب‍ا ANSYS 12.0

سرشناسه – شخص : س‍وای‍ی‌، اح‍س‍ان‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TA,‭۳۴۵/۵,‭/فلا۸ س۹,‭۱۳۸۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌: م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌

سال انتشار : 1388

صفحه شمار : ۵۱۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ن‍رم‌ اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌,روش‌ ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ح‍دود – داده‌ پ‍ردازی‌

شابک : ‭978-964-7323-96-3

شماره مدرک : ک‌۱۶۱۰

دانلود آن‍ال‍ی‍ز م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌ ب‍ا ANSYS 12.0, کتاب آن‍ال‍ی‍ز م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌ ب‍ا ANSYS 12.0, فایل pdf آن‍ال‍ی‍ز م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ج‍ام‍دات‌ ب‍ا ANSYS 12.0, آثار س‍وای‍ی‌، اح‍س‍ان‌, منابع ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌: م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌,ن‍رم‌ اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌,روش‌ ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ح‍دود – داده‌ پ‍ردازی‌, ‭978-964-7323-96-3, نوشته های س‍وای‍ی‌، اح‍س‍ان‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog