دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د و ان‍ب‍ارداری‌ از ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، طه‍م‍ورث‌+ت‍دار دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د و ان‍ب‍ارداری‌نویسنده ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، طه‍م‍ورث‌ در انتشارات ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د و ان‍ب‍ارداری‌

سرشناسه – شخص : ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، طه‍م‍ورث‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۳۸/۵,‭/ح۵۵ س۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌

سال انتشار : 1391

صفحه شمار : ۳۷۶ص‌

موضوع : ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,خ‍ری‍د – م‍دی‍ری‍ت‌,ان‍ب‍ارداری‌

شابک : ‭978-964-157-167-4

شماره مدرک : ک‌۱۹۹۸

دانلود س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د و ان‍ب‍ارداری‌, کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د و ان‍ب‍ارداری‌, فایل pdf س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د و ان‍ب‍ارداری‌, آثار ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، طه‍م‍ورث‌, منابع ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌,ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,خ‍ری‍د – م‍دی‍ری‍ت‌,ان‍ب‍ارداری‌, ‭978-964-157-167-4, نوشته های ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، طه‍م‍ورث‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog